Swedish Innovation

Sustainability Foundation

Vi är delaktiga att skapa framtidens Sverige.

Tillsammans Bygger Vi Framtiden

Stiftelsens syfte är att främja svensk innovation för digital hållbarhet globalt.

 

SISAF avser att stödja människor och organisationer vars insatser fokuserar på innovativa lösningar, metoder eller teknologier som förbättrar digital hållbarhet.

Ni Kan Bidra

till framtiden genom flera sätt. Samverkan med oss, bli delaktig i något av våra pågående projekt eller boka ett möte för att berätta om nya produkter och tjänster som kan vara intressant för SISAF.

 

Som alla insamlingsstiftelser är vi tacksamma för alla bidrag vi kan få, Vill ni vara med i något av våra projekt? Kontakta oss för en diskussion.

Ditt Bidrag Driver Framsteg.

Framtida hållbarhet genom innovation!

Forskning och utveckling kring bättre digitala lösningar för mänskligheten är en förutsättning för att vi ska kunna använda jorden under lång tid.

 

Ditt bidrag betyder mycket för de projekt som ska stödja utvecklingen för kommande generationer.

FRÅGOR?

Kontakta oss för mer information.