PÅGÅENDE PROJEKT

Framtidens bränslen väte — El

Projektet I SISAF erbjuder fristående container med vätgas-el. Detta är en stor möjlighet för kommuner som vill jobba för den gröna omställningen. Vätgasen kan konverteras till el och ge den energi som saknas eller behöver kompletteras. Detta möjliggör en snabbare övergång till förnybara hållbara bränslen. Behållarna kan placeras utmed vägnät och vid industrier, men där vi ser en stor förändringsresa för att skapa ett starkt Sverige finns i kommuner och hos våra myndigheter. 

Concept of an energy storage system based on electrolysis of hydrogen in a clean environment with photovoltaics, wind farms and a city in the background. 3d rendering.

Mer offentlig information kommer att finnas tillgänglig inom kort.

Vill veta mer? Kontakta vår ordförande Sandra Dahlberg.

Projektet HorseMetro

HorseMetro tillhandahåller en användarvänlig social plattform som förenar hästentusiaster på alla nivåer. Användare kan dela erfarenheter, hitta inspiration och handla med produkter/tjänster i basaren. Plattformens mål är att koppla samman den globala hästgemenskapen för både socialt och affärsmässigt nätverkande. Kontinuerligt tillägg av nya funktioner förbättrar användarupplevelsen

pexels-marieclaude-vergne-13848097

HorseMetro är uppdelat i tre projekt.

Delprojekt Ett: Hästutbildning digital utbildning

Plattformen kommer att erbjuda ridskola att hålla digitala teorikurser så att alla elever kan delta i utbildningen på distans. Denna del av plattformen ska göra det möjligt för alla barn, unga, funktionshindrade och äldre att få tillgång till materialet på ett heltäckande sätt. Problemet idag är att ridskolan inte har råd att själva skapa förutsättningar för detta då de oftast är ideella föreningar och där det inte finns ekonomi eller tid. Effekten av utbildningsplattformen är att alla elever kan ta del av utbildning på distans, men också att ridskolan får en plats där de kan hålla sin utbildning för sina elever

Delprojekt Två: Journalsystem Hästhälsa

Projektet fokuserar på att göra ett digitalt hästjournalsystem för att få en friskare häst. Hästägaren kommer att få all information på ett och samma ställe och där ägaren äger informationen och kan dela journalen med alla som arbetar med hästen för att förbättra hästens hälsa och skapa möjlighet till uppföljning av hästens sjukdomar. Effekten av en journalmodul är att branschen får en möjlighet att dela information per häst precis som vi gör idag för en patient inom vården, där hästen är i fokus för allt som händer runt den för att skapa möjlighet till en mer hållbar häst hushållning. Systemet kommer att användas av hästägare, ryttare, tränare, hovslagare, tandläkare, veterinärer, massörer etc.

Delprojekt Tre: Träningsplan och journal Ryttarens hälsa

Många ryttare känner sig idag osäkra och inte inkluderade. Med en träningsplan kan alla ryttare planera sin vecka, både för sig själva men även tillsammans med tränaren. Detta kommer att underlätta den dagliga träningen, hälsan och även planen för varje användare.

Ditt Bidrag Driver Framsteg.

Framtida hållbarhet genom innovation!

Forskning och utveckling kring bättre digitala lösningar för mänskligheten är en förutsättning för att vi ska kunna använda jorden under lång tid.

 

Ditt bidrag betyder mycket för de projekt som ska stödja utvecklingen för kommande generationer.